Ijzersterke cartoons van Charlie Hebdo

En hopla, 8 maanden na het afschuwelijke drama op de redactie van Charlie Hebdo regent het verontwaardiging en afschuw op sociale media over twee nieuwe cartoons van het blad.

Eén cartoon verwijst naar de dode peuter waarvan de foto de hele wereld is rondgegaan op een Turks strand.
“Hij heeft het net niet gehaald”, zegt de cartoon met daarboven een verwijzing naar een fastfoodketen “twee kindermenu’s voor de prijs van één”.

De andere cartoon toont Jezus wandelend op het water met daarnaast een verzuipend moslimkindje.

De twee cartoons brengen op een vernufte manier een confrontatie met dat Europa waar we nu in leven. De politiek correcten onder ons hebben geen probleem met de islam, maar als het er op aan komt houden we moslimgelovigen toch best in interneringskampen en moeten ze zwaar gescreend voor ze op ‘ons’ erf mogen wandelen.

Alsof er geen godsdienstgekken onder de christenen bestaan.

De andere cartoon spot – raak in the face – met onze consumptiemaatschappij.

Het zijn cartoons die we best omarmen. Daar waar we grenzen opleggen de spot te mogen drijven met maatschappelijke tendenzen, daar wordt het akelig beklemmend en onleefbaar stil.
Laat het afgrijzen – voor mij misplaatst, maar gelukkig is ook daar iedereen vrij – niet winnen van de grote massale optochten van 8 maanden geleden “Ik ben Charlie”.

Er is namelijk één iemand die zich momenteel vol overgave niet Charlie waant, en dat is de burgermeester van Antwerpen. Hij ziet na de aanslag op Charlie Hebdo maar 1 oplossing. Oorlogwapens aankopen met ons belastinggeld voor zijn politiekorps.
Nergens, maar dan ook nergens ter wereld is de zware criminaliteit of terrorisme gedaald door het legaal inzetten van oorlogstuig.

Dat de redactie van Charlie Hebdo snel massa’s cartoons mag maken, voor – zo voorspelbaar – dat het Antwerpse veiligheidskorps zich in eigen voet schiet.
Ik geef het een jaar voor enkele politiemensen worden geschorst wegens het onrechtmatig gebruik van dergelijke vuurwapens op die verkeerde burger.

Lang leve de Charlie’s der dezer wereld. Zij houden de noodzakelijke vinger aan de pols waardoor we niet in een nefaste collectieve winterslaap belanden.

Meer van dat.

SVN

Advertenties

Racisme aanpakken, cartoons relativeren

En de krant zal en moet vervolgd worden voor een verwerpelijke cartoon en de cartoonist blijkbaar op het schavot.

Beste medemensen,

Dat we een land zijn geworden waar racisme en discriminatie welig tieren kan helaas niemand nog tegenspreken.
Dat daar iets aan moet gebeuren? Het zal wel zijn.

Ik krijg grijze haren van de zoveelste reportage waar weer maar eens blijkt dat mensen met andere roots gediscrimineerd worden op de arbeids- en huizenmarkt.
Ik krijg het vliegend schijt van politici die zich dan meteen in de tv-studio profileren met de volzinnen “we mogen toch ook de vrijheid van keuze van de huisbazen en werkgevers niet fnuiken”.

Het hemeltergend gemininaliseer van bikkelharde realiteit.

Ik bracht als primeur in GvA de walgelijke discriminatie naar buiten bij de Antwerpse politie.
Amper 35 politiemannen met andere roots op een korps van duizenden politie-agenten.
Het cijfer zegt alles in een grootstad waar het wemelt van verschillende culturen.

Ook daar waren de politieke reacties en de reactie van de korpschef veel “blablabla”.
Getater dat wel veel voorpagina’s en een uitzending van Terzake vulde maar ondertussen tikken we anderhalf jaar verder en hebben we – antiracismeprojecten ten spijt, ook een politiecel diversiteit – nog niets wezenlijk veranderd aan dat probleem.
Want het is een probleem. Een groot probleem. Gemeenschappen dienen vertegenwoordigd te zijn bij alle diensten van de overheid.
Zeker bij politie en cipiers, bijv.

Net dat geeft samenhang, een welkom-gevoel en kan de zaken positief veranderen zodat we eindelijk leren samenleven, of nu iemand voor hetzelfde geslacht is, rood, groen of purper ziet, ongeacht welk geloof ze ook mogen beleven.

De verwijzing van de cartoon naar een IS-filmpje en dat associëren met een ganse gemeente Molenbeek is volstrekt laakbaar en had in het kader van de grote IS-gruwel geen enkele goedkeuringstoets van een hoofdredactie mogen doorstaan.
Een computerfout als excuus inroepen is voor éénieder die weet hoe een redactie werkt een lachtertje.
Alsof dat niet elk krantenblad door verschillende mensen wordt nagekeken, in het groot aan de muur wordt gehangen voor het naar de echte druk gaat.
Dus nog nooit zo een zwakke excuses gehoord.

Maar humor blijft humor. Ook al is die barslecht voor velen.
In niets is een cartoon te vergelijken met walgelijke krantencommentaren en titels.
In niets kan een cartoon worden gelijkgesteld met duiding en de lakse houding van politici op die schrijnende duiding.

Onze energie en verontwaardiging zouden we dus véél beter collectief daar instoppen.

Eens lachen kan namelijk deugd doen. En dat doe ik nog dagelijks met cartoons. Niet met die van Molenbeek, maar cartoons mogen geen uitstervend ras worden. Hoe verwerpelijk soms ook.

Cartoons relativeren zou dus fijn zijn, de ernst van racisme geenszins.
Laat dan ook deze commotie een reden zijn om racisme terug en blijvend hoog op de agenda te zetten. Nu aanpakken én dat aanvallen graag.

SVN

Humor, cartoons, satire en de maatschappelijke drang naar de begrenzing van beledigen en het onfatsoen.

Het regent verontwaardiging in Twitterland.
Aanleiding : deze cartoon die de krant Het Belang van Limburg vandaag publiceert.

CanaryPete
Het sneeuwt meteen grote woorden : “ik zeg mijn abonnement op” , “Canary Pete is té ver gegaan en moet vertrekken.”

Vooreerst : ik vind de cartoon wansmakelijk. Het gaat duidelijk om een verwijzing naar een filmpje dat al weken op internet circuleert en waar je een kind een teddybeer ziet kapotsnijden.
Er zijn nu éénmaal wereldwijd wel wat volstrekte godsdienstgekken te spotten die zowat alles doen in de naam van hun Allah, Jaweh, God of een andere opppermufti.

Om daar nu een cartoon rond te maken en dat door te trekken naar een gemeente waar nogal veel kindjes islamgelovig zijn en die buiten “Allah oo Akbar” niets maar dan ook niets met dat filmpje te maken hebben behoort tot de vrijheid van de cartoonist maar zou ik als hoofdredacteur niet publiceren.

Net omwille van de kroniek van de aangekondigde polemiek dat we weer in een wij/zij-verhaal stranden en alleen maar collectief reageren “dat het niet kan.”

En over dat laatste maak ik me ergere zorgen. Grote zorgen zelfs.
Satire en humor, niet zelden binnen cartoons, zijn een manier om met alle gevoeligheden binnen de maatschappij om te gaan.

Zijn die soms bikkelhard voor vele medemensen? Ja.

Zijn die cartoons soms volstrekt verwerpelijk? Ja.

Maar als deze verontwaardiging het wint om zo onze cartoons en vrijheden te beperken zijn we nog verder van huis.

Onbegrensde vrijheden binnen cartoons is een recht van iedereen.

Alle zonden van Israël bij de cartoonist leggen of bij de krant omdat ze de cartoon publiceren is ronduit gevaarlijk. En ernstig.

Humor beperken? Nee, bedankt.

De krant en dus de hoofdredactie had wel kunnen weigeren.

SVN

Vandaag in De Standaard

Voor wie de integrale tekst De Standaard wil. Voila! Solidair als we zijn smile emoticon.
Want blijkbaar is deel betalend.

Journaliste in het vizier van de N-VA

Saskia Van Nieuwenhove nam zondag het woord tijdens de Gentse
solidariteitsmars voor de slachtoffers van de terreur in Parijs.
Sindsdien is ze het slachtoffer van een haatcampagne op het internet.

Bart Van Belle

Van Nieuwenhove nam zondag als allerlaatste, na onder meer Daniël
Termont en Vuile Mong, het woord. Van Nieuwenhove is beroepshalve
bezig met jongeren in moeilijke milieus en schetste onder meer het
verhaal van de familie van Youssef, een Syriëstrijder. De familie
kreeg verschillende keren de cel terrorismebestrijding over de vloer,
maar steun en begrip voor de radeloosheid, het gemis en de
machteloosheid van de achtergebleven familie kwam er niet.

‘We hebben oog voor repressie, gehoor naar nog meer
veiligheidsmaatregelen, zijn tegen de Syriëstrijders maar hebben geen
enkele maatschappelijke aandacht voor hun dichte omgeving,’ aldus Van
Nieuwenhove, die een oproep deed om onze verantwoordelijkheid te
nemen, kinderen te omarmen en naar hun vragen te luisteren zodat ze
uit de risicocirkel van radicalisering raken. De terreur in Parijs
toonde volgens de journaliste op een afschuwelijke manier ‘wat
ontworteling en uitsluiting en “van ons erf” met mensen kan doen’.

Bij een aantal N-VA’ers schoten de woorden van Van Nieuwenhove in het
verkeerde keelgat. Onder meer Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA)
en Kamerlid Peter Dedecker (N-VA) beschuldigden haar van politieke
recuperatie. Zo schreef Bracke op Facebook dat de stelling van Van
Nieuwenhove ‘dat we oogsten wat we gezaaid hebben’ dom en gevaarlijk
is en dat hij niet begreep wat die op die plaats en op dat moment kwam
doen. ‘Misschien als illustratie van het feit dat domme, verwerpelijke
en à la limite gevaarlijke gedachten ook mogen worden uitgesproken’,
aldus de eerste burger van het land op Facebook.

‘Succes in uw paradijs’

Andere N-VA’ers sloten zich bij de woorden van Bracke aan. Peter
Dedecker wenste Van Nieuwenhove via sms ‘succes in haar paradijs’.
Kris Van Dijck (N-VA) wees Van Nieuwenhove dan weer op de terreur van
socialisten en communisten, terwijl Annick De Ridder (N-VA) op Twitter
de veelvuldige aanvallen van Van Nieuwenhove op N-VA-voorzitter en
Antwerps burgemeester Bart De Wever hekelde.

Stille mars in Gent © BELGA

Kritiek uit Joodse hoek

Ook vanuit Joodse hoek kreeg Van Nieuwenhove de wind van voren. Zo
schreef Rudi Roth, medewerker van Joods Actueel, op Facebook dat de
betoging in Gent werd opgezet om moslims uit de wind te zetten, maar
vooral om het antisemitisme niet aan te klagen. ‘Het beste bewijs is
dat een persoon die antisemitische karikaturen verspreidt daar mocht
spreken.’ Roth verwijst daarmee naar een cartoon die Van Nieuwenhove
eerder dit jaar overnam uit The Economist.

Van Nieuwenhove krijgt al langer kritiek uit Joodse hoek. Aanleiding
is de reeks die ze in 2009 voor P-Magazine schreef over de ongehoorde
privileges van de Mossad op Zaventem. Op verschillende pro-Joodse
websites werd deze week schande gesproken over het feit dat ‘de
antisemiete’ Van Nieuwenhove, met goedkeuring van burgemeester
Termont, het woord mocht nemen op de manifestatie.

‘Beschuldigingen moeten stoppen’

Van Nieuwenhove wil komaf maken met die loze beschuldigingen. ‘De
zware beschuldigingen van strafbare feiten, dat ik antisemiete zou
zijn, moeten stoppen. Ik heb absoluut niets tegen de Joden.
Antisemitisme is afschuwelijk, daar zijn geen woorden voor. Helaas is
voor vele mensen binnen Israëlische middens kritiek op hun beleid ook
meteen antisemitisme.’

‘Niemand vertelt tien-jarigen dat hun broer foute dingen doet’

Van Nieuwenhove is naar eigen zeggen vooral geshockeerd door de
reactie van Siegfried Bracke. ‘Die man is de eerste burger van ons
land, verantwoordelijk voor de omgeving waar onze kinderen in moeten
opgroeien en heeft op een dag van vrije meningsuiting een probleem met
iemand die zijn mening verkondigt. Daar maak ik me grote zorgen over.
Ik snap niet waarom ze politieke recuperatie zien in mijn schreeuw om
jongeren in radicale middens beter te ondersteunen. Ook Bart Somers en
Hans Bonte (de burgemeesters van respectievelijk Mechelen en
Vilvoorde, red.) hebben daar in het verleden al om gevraagd. Tien- of
elf-jarigen zijn nu vaak boos omdat de politie hun broers komt
afnemen. Maar er is niemand die hen vertelt dat hun broer foute dingen
doet.’

‘John Crombez is een vriend’

De journaliste heeft nooit weggestoken dat ze links is, ‘maar er is
een verschil tussen neigen naar socialisme en lid zijn van een
partij’. ‘John Crombez is een goede vriend, maar ik zal de eerste zijn
om hem kritisch aan te pakken. Ik heb geen partijkaart en ik zal er
ook nooit een hebben. Wat ik op Facebook schrijf, is links
georiënteerd, maar in mijn artikels ben ik altijd neutraal en eerlijk
gebleven. Als een Vlaams Belanger in één of andere Kamercommissie zegt
waar het op staat, dan zal ik hem ook opbellen voor mijn artikel’,
aldus Van Nieuwenhove.

‘Vorige week toen een Antwerpse winkelier een bord hing met daarop
“geen N-VA-politici meer toegelaten” ben ik daar meteen opgesprongen,
omdat je dat niet doet. Het eindigt namelijk nergens en hoort niet in
een democratie. Ik werd toen aangevallen door veel (extreem)linkse
mensen die mij er zelfs van beschuldigden een N-VA’er te zijn,’
schrijft Van Nieuwenhove op Facebook.

Strijd tegen repressie

De strijd voor kinderen en tegen repressie is het stokpaardje van Van
Nieuwenhove. Zo kreeg ze een eervolle vermelding bij de uitreiking van
het Klein Duimpje, de prijs van de Vlaamse Jeugdraad. ‘Ik sta ‘s
ochtends op en lees de kranten. Als ik ergens iets zie waar geraakt
wordt aan de rechten van kinderen, kruip ik in mijn pen. De voorbije
maanden heb ik daarvoor al vaak moeten uithalen naar de N-VA, maar ik
reageer altijd met inhoud. Alles wat ik schrijf, is gebaseerd op
empirische vaststellingen. Scandinavisch onderzoek heeft bijvoorbeeld
uitgewezen dat het geen zin heeft om kinderen op hun veertiende in de
cel te stoppen. Op die manier creëer je een volgende generatie
strijders. Die jongeren hebben er meer en meer baat bij om tot hun
25ste in een pedagogische instelling te gaan zitten.’

Het woord van de week: Hypocriet

– Het is hypocriet dat Charlie Hebdo normaal rond de 60000 exemplaren verkoopt en nu lijkenpikkend 1 miljoen exemplaren zal uitdelen.
– Het is hypocriet met de profeet te lachen in cartoons maar niet te lachen met dode kinderen in Palestina of de Holocaust.
– Het is hypocriet massaal mee te leven met de slachtoffers in Parijs maar geen wake te houden voor alle gesneuvelde journalisten in de oorlog van Irak en Syrië.
– ….
– ….

Kortom : wie sociale media volgt vindt overal wel een vinger die wijst met het woord ‘pas op, hypocriet’.

Waarom zou collectief leed omarmen onder eigen kerktoren hypocriet zijn?

Het doet me denken aan het systematische verweer van zionisten bij een zoveelste grondoffensief in Gaza. Nederzettingen als grootste gevangenissen ter wereld, massaal schenden van internationale verdragen, maar hey, de leiders van Israël vinden dat we met ebola moeten bezig zijn, met de Koerden die door de Turkse overheid nog steeds niet als gelijke burgers worden behandeld, met de ellende van dat islamitische kutregime in Nigeria, maar vooral niet met commentaar op Israël.

Is mijn medeleven met (de gevolgen van) de aanslag in Parijs oprechter als ik ook zeg dat er doden zijn gevallen in Jemen? Dat bij elk van ons, in een straal van 10 kilometer, minstens één kind per dag verrot geslagen wordt achter één van onze huizen? Wis ik dan die portie hypocrisie van mijn schouders? Mag ik dan weer ‘Je Suis Charlie’ laten staan? Als symbool voor dat beetje verweer dat ik als luttele mens kan tonen tegen al dat gruwelijk nodeloos klotegeweld?

En gelukkig worden er 1 miljoen exemplaren gedrukt. Ik liet zelfs een traan van ontroering. Het is een krachtig gebaar tegen die moordenaars. Ze hebben het gemunt op een satirisch blad van enkele tienduizenden mensen.Welaan, het zullen er een miljoen worden, bende klootzakken. Hypocriet is die (re)actie niet.

Het recht op beledigen is absoluut. Ik vind de helft van de CharlieHebdo-cartoons niet om te lachen. Gewoon niet grappig. Maar elke cartoon dient wel beschermd.

De laatste dagen tonen veel hoop, verbondenheid, wakes, optochten, een grote roep tot ‘samen zijn’, omdat we elk van ons samen willen leven. Leuke buren zijn.
Dat is wat opvalt en mag wat meer in de mediaverf gezet.

Ik merkte tot nu slechts twee zaken waar het woord hypocriet op zijn plaats is.

1. Persberichten van veiligheidsdiensten. Dat de voortvluchtige daders op een black list stonden voor vluchten van Amerika, bijvoorbeeld. “Fuck off” denk ik dan als dat in mijn mailbox komt, “jullie black list heeft duidelijk geen bal bescherming geboden dus rot the fuck op met dergelijke mooipraterij van jullie inzet”.

2. Sommige Vlaamse politici. Die nog niet zo lang geleden opriepen om De Standaard niet te kopen omdat Dyab Abou Jahjah er een column heeft. Nu zitten diezelfde politici naar hartenlust te Twitteren hoe belangrijk ‘Je Suis Charlie’ wel is en hoe belangrijk de vrije pers. “Fuck off” denk ik dan. Kan het hypocrieter?

SVN