Allemaal aan de date. Allemaal, mijnheer de minister?

Het is niet één thuis, ik ken ondertussen veertien gezinnen persoonlijk, kom er regelmatig over de vloer en meer dan vijftig koppels ken ik via mail of chat of omdat ik er een artikel over heb geschreven.

Die Vlaamse gezinnen waar een date op donderdagavond ‘om de relatie zuurstof te geven’ onmogelijk is, minister Vandeurzen.
Jawel, on-mo-ge-lijk, door uw jarenlange wachtlijsten.

“Wij willen geen residentiële opname, Saskia, ook geen internaat, wij willen aangepast onderwijs zodat hij zoals elk kind vijf dagen naar school kan gaan én wij willen vooral professionele ondersteuning, wat gezinshulp”. Ik hoor het niet één keer, ik hoor het tientallen keren.

“Gezinshulp bestaat toch?” , vroeg ik jaren geleden.
Beschamend hoe ik in ’t begin onwetend vragen stelde in deze gezinnen. Naïef ook.

Nu weet ik wél wat ze met die gezinsondersteuning bedoelen.
Iemand die op zaterdag eens een dagje komt meedraaien, zodat ze als koppel samen naar de Colruyt kunnen, zonder de rolstoel of zonder een crisis van hun zoontje in het midden van de winkel.

Een babysit die weet om te gaan met sondevoeding bijvoorbeeld, niet schrikt van een rolstoelkindje of een onverwachte crisis kan beheersen omdat het kindje in een eigen wereld leeft door autisme.
Zodat ze nog eens als koppel naar de cinema kunnen of bij vrienden op bezoek.

Jawel, ze vragen (lees : smeken) gezinsondersteuning die niet valt tussen 9 en 5 tijdens een werkdag maar die hen als koppel eens wat tijd geeft in het weekend of een avondje uitgaan.

Zo bevoegd minister Vandeurzen nu verkondigt.
“Allemaal aan de date op donderdagavond zodat we onze relaties gezond houden”, trapt hij een campagne af als minister van Gezin. Na een aanbeveling van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.

Kan dat Hoger Instituut het komende jaar elke donderdagavond vrijhouden en met mij mee op pad? Ik krijg wel een jaar elke donderdagavond gevuld. Naar die gezinnen die elke dag thuis gekluisterd zitten, dag in dag uit, omdat één van hun kinderen een zware beperking heeft en waar de Welzijnskokers al jaren niet thuis geven.

Die gezinnen staan onder hoogspanning en worden door diezelfde minister “allemaal aan de date” niet gehoord. Quality time wordt er gefnuikt door de schrijnende wachtlijsten ‘recht op hulp’ waardoor koppels helaas dreigen uit elkaar te groeien.
U zegt dus, minister?

SVN

Kansarmoede-aanpak is meer dan een job onder het minimumloon

Er is de theorie en de praktijk. En de theorie bepaalt met stip dat ik uit een kansarme situatie kom.
Mijn moeder zit al van mijn geboorte ergens zot te wezen, ik ken haar niet, zou tot vandaag niet weten of ze centjes heeft of bergen schulden.
Met mijn vader werd de band doorgeknipt door de jeugdrechter, die fameuze beschermingsmaatregel.
En daar sta je dan na jeugdinstellingen op 18 jaar op straat en dan val je op het leefloon en verhuis je naar een kamertje in een stad.
Pas op, toen was het leefloon ook al aan strikte voorwaarden want ik werd geschrapt omdat ik koos voor universitaire studies en ik moest beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Holé.

Vandaag sta ik in het leven zo het hoort en dat al jaren en jaren. Volgens die theorie.
Ik betaal driemaandelijks mijn verplichte bijdragen als zelfstandige, heb geen schulden, heb alle verzekeringen en kan – de ene maand al wat beter dan de andere – rondkomen.

Nu de praktijk. Nooit denk ik over mezelf dat ik uit een kansarme situatie kom. Integendeel.
Niet dat ik niet liever in een warm gezin was opgegroeid, maar het instellingsleven heeft me gevormd. Het was de hele wereld in een leefgroep van 6 op 6 vierkante meter.
Er zat een Marokkaanse jongen, een meisje uit Soedan, een jongen uit Irak.
Er zat een dochter van een schooldirecteur en er zaten kinderen die nog nooit verse groenten hadden gegeten, jarenlange armoede thuis en dat jaren voor ze werden ‘ontdekt’ door de jeugdzorgkokers.

Er waren opvoeders die je in een richting stuurden, muziek, sport en andere interesses. Die met je naar een museum gingen en naar het Brusselse justitiepaleis of een dagje naar zee.
Kortom : de wereld lieten zien, ook buiten die 6 op 6 vierkante meters.

En het waren vooral opvoeders die je het belang meegaven van te vechten voor wat je graag doet en het belang van een sociaal vangnet hebben uitgelegd. Niet één keer, maar wekelijks. En daar ook werk van maakten.

Ik zou hier niet schrijven mocht ik op 18 jaar aan minder dan een minimumloon een verplichte job hebben moeten uitvoeren.
Ik kan het me niet voorstellen. Die druk, die luttele centjes zonder grondig perspectief. Mag dat?

Zonder dan nog dat noodzakelijke spaarpotje dat je kreeg op 18 jaar, gespaarde centjes door de overheid – helaas ondertussen voor vele instellingskinderen afgeschaft – waarmee je dat kamertje kan inrichten zodat het een beetje ‘thuis’ voelde.

En ja, er is die andere praktijk. Ik heb de overheid geld gekost.
In de instellingen, aan loonkost jeugdrechter en consulenten en opvoeders. En aan die maanden en maanden dat ik op het OCMW stond voor ik mijn leven op de rails kreeg.
Et alors?

SVN

Anticonceptie voor onbekwame moeders?

Ik heb het echt helemaal gehad met Vlaamse media en politiek, het is een schande hoe een belangrijk maatschappelijk debat wordt gekaapt zonder de experten aan het woord te laten.

Hoe is dit nu mogelijk? Enkele OCMW-voorzitters van N-VA-signatuur kapen nu het feit dat anticonceptie moet bij onbekwame moeders, terwijl het OCMW daar nét NIET geplaatst voor is.

Rotterdam kwam er mee in media, ook daar werd het gekaapt door de politiek zonder de juiste duiding te geven hoe dat debat daar ooit ontstaan is.

Terug in de tijd, want ik heb dat wél gevolgd en verschillende artikels over geschreven. Ik ben daarvoor enkele keren in Nederland geweest en sprak onderzoekers.

Het debat is in Nederland gestart na de dood van Savannah.

Savannah werd in 2002 in Amsterdam opzettelijk gedood na jaren mishandeling door haar moeder met een ernstige psychische stoornis. Het kindje werd uitermate zwaar toegetakeld dood gevonden in de koffer van een auto.
De rechter bepaalt na het horen van de moeder bij het proces in 2004 dat de artsen ervoor moeten zorgen dat ze geen andere kinderen kan krijgen. Het was een juridisch precedent.

Daardoor zijn er in 2004 studies begonnen en de artsen van ouders met verstandelijke handicap of zwakzinnigheid en/of verslaving hebben toen aan de hand van onderzoek van verschillende dode kinderen door de ouders, ging over 80 overlijdens, gepleit voor tijdelijk anticonceptie.

De verklaring voor de verhoging van dat cijfer komt door het volwaardig burgerschap van mensen met een grote en hoge kwetsbaarheid. Vroeger werden deze mensen uit de maatschappij geweerd, ergens opgesloten in instituten, nu worden ze gelukkig opgenomen in de maatschappij maar hebben ze daardoor ook een gewone seksuele beleving en kinderwens. Waar ze helaas vaak niet in staat zijn om voor die kindjes te zorgen, zelfs niet met dagelijkse begeleiding. Dat is geen oordeel, dàt werd onderzocht.

Rotterdam. 2010. Melanie, 8 maanden oud. Gewurgd door psychisch zieke moeder. Ook Rotterdam stapt mee in het debat en begint aan een medisch en wetenschappelijk onderzoek.

Er wordt ook in Nederland een wet gestemd, het maakt het opsluiten mogelijk van zwangere verslaafde vrouwen. Verdere beschadiging kan dan worden voorkomen.

Dat kan in Bouman Geestelijke GezondheidsZiekenhuis in Rotterdam.
Daar worden vrouwen geplaatst vanaf 24 weken zwangerschap, vanaf de levensvatbaarheid van het ongeboren kind wordt de jeugdrechter bevoegd. Wetenschappelijke studies tonen daar aan dat de schade nooit meer te herstellen valt die de foetus krijgt tijdens de zwangerschap door overmatig alcohol of druggebruik van de moeder.
De resultaten van dit ziekenhuis zijn verbluffend : baby’s worden met veel minder neurologische schade geboren, wegen ook veel meer bij geboorte, zijn dus sterker.

Dàt is dus het debat dat we moeten aangaan. Maar wat doet Vlaanderen? Zonder enige kennis vanwaar dat voorstel in Nederland komt springen er een paar populaire politici op het onderwerp én is iedereen weer kenner van dienst.

Ronduit degoutant.

SVN

Enkelbanden voor minderjarigen: wat duiding

Bullshit van de eerste tot de laatste letter.
Het zoveelste ballonnetje van de Helfies.
En wat een kaakslag voor de mensen in de sector.

1. N-VA wil enkelbanden vanaf 14 jaar.
2. N-VA wil jeugdgevangenis Tongeren sluiten want daar zitten ook meerderjarigen.
3. N-VA wil inspraak van slachtoffers van feiten door minderjarigen.
4.N-VA wil een breder systeem van bemiddeling op parketniveau en pas op, woorden Lorin Parys “zodat het niet tot een rechtszaak komt” , parket moet voorkomen dat er een jeugdrechter moet worden gevat.
5. N-VA pleit ook voor een databank waar alle succesvolle en minder succesvolle verhalen worden bijgehouden. Nood aan een stevige wetenschappelijke basis van het jeugdsanctierecht dus.
…….

1. Een enkelband wordt gegeven op het adres waar de minderjarige verblijft, bijna altijd de ouders. Indien er al feiten worden gepleegd op die leeftijd is er iets grondig mis. Niet zelden beveelt de jeugdrechter dan een sociale enquête waar ook niet zelden blijkt dat ofwel agressie binnen het gezin – vader die dagelijks dit kind verrot slaat – of een emotionele stoornis van het kind aan de grondslag ligt.
Dat los je dus NIET op door deze minderjarige ofwel niet te helpen met die stoornis ofwel bij de agressor, bvb vader, te laten zitten onder enkelband.

2. Natuurlijk zitten er ook meerderjarigen in Tongeren. We hebben het verdrag geratificeerd waar minderjarigen APART moeten worden geplaatst bij uithandengeving en NIET in de volwassen gevangenissen. Word je op je 17 jaar uithandengegeven door de jeugdrechter (als volwassene berecht, dàt is de populatie van Tongeren) en je krijgt 3 jaar effectief, zit je inderdaad in Tongeren tot einde straf. Dat ligt dus verdragrechtelijk vast!

3. Slachtoffers hebben al inspraak. Daar zijn trouwens prachtige nuttige projecten. Lukraak voorbeeld : Zo organiseerde De Lijn een voetbalwedstrijd tussen chauffeurs en jongeren die vandalisme hadden gepleegd op bussen. Zij houden gesprekken en dat werkt. Minderjarigen beseffen door de kant van de chauffeurs (hier de slachtoffers dus) te horen dat ze fout bezig zijn enz.

4. Er is al jaar en dag een breder systeem op parketniveau. Heel het nieuwe decreet Integrale jeugdhulp, waar nog steeds misdrijf omschreven feiten onder vallen, N-VA, wordt zoveel mogelijk eerst op parketniveau behandeld.
Een kabinetszitting bij de jeugdrechter is ook geen rechtszaak!

5. Dit is pas echt om te lachen. Er zijn tal van studies gebeurd op de Everberg-jongeren. Tal van wetenschappelijke studies op onze misdrijf omschreven feit-jongeren. Al die data vullen een kasteel.
Er zijn véél te weinig wetenschappelijke onderzoeken op de verontruste situaties binnen de gezinnen. De vroegere POS-sers, nu de VOS-sers. En wat vraagt N-VA? Weer een studie op de misdrijfplegers.
Il faut le faire hé zeg.

SVN

Uitbating daklozenopvang naar bewakingsmultinational

Waar zijn we mee bezig?

Mocht ik morgen een screening krijgen als moeder zou ik met absolute zekerheid geen 10 op 10 krijgen. Onregelmatige werkuren, vijf stukken fruit per dag blijft een chronisch voornemen, bij vakken als wiskunde kan ik niet helpen bij huiswerk want snap er geen jota van en te regelmatig logeren hier Marokkaanse roots-kettekes die in deze tijden op voorgekauwde screeningspapieren ‘wat is onze normen en waarden-standaard’ ook geen al te hoge score zullen krijgen.

De vermarkting van de zorg. Efficiëntieberekening volgens werkingskosten en personeel.
Studies die zo geschreven worden dat ze er bij een aanbesteding als beste uitkomen.
Wat die ‘beste’ volgens diezelfde paperassen ook mogen zijn.

Is dat nog een tas koffie met een dakloze?
Is dat nog een luisterend oor om 23 uur ’s avonds, wanneer hij of zij dolend door de gang, door de demonen in het hoofd blijft ijsberen en de slaap niet kan vatten?

Is dat nog die verpleger die naar een geïnterneerde luistert? Eens niet naar zijn strafdelict maar naar de oorzaak? Waarom het leven zo zwaar valt? Waarom hij zo onrustig van ’s morgens tot ’s avonds in het leven staat?

Is dat nog die verpleegster in een rusthuis die tijd neemt voor haar bewoners? Die de bloemetjes schikt aan het raam? Helpt bij nagels lakken omdat het pensioentje geen maandelijkse manicure laat betalen?

Is dat bij onze jeugd achter overheidsmuren nog die opvoeder die impulsief die kwetsbare tieners meeneemt naar de wei en schapen laat scheren of is dat die opvoeder die voor diezelfde multinational-molen papieren invult dat de tiener bijna weer naar huis kan zodat hij als overheidskost kan worden geschrapt? Of deze tiener er nu gelukkig zal zijn of niet.

Menselijkheid valt niet te meten mensen.
Menselijkheid zet wel elke dakloze terug in het leven, geeft moed aan die kwetsbare geïnterneerde, voedt tieners met tonnen thuisbagage met positieve emoties, biedt hen perspectief en laat onze oudjes glimlachen in die laatste levensjaren.

Ik pas voor deze evolutie.
Sterker : ik trek aan de alarmbel.
We slaan noodzakelijke sociale cohesie aan diggelen omdat we dwangmatig menselijkheid in vakjes steken en de efficiëntie ervan willen meten in eurocentjes .

Omdat we daklozen, bejaarden, kwetsbare jeugd en gevangenen uitbesteden aan de commerce. Zo simpel is het. Al de rest is rondjes fietsen en excuses zoeken.
Stop dit beleid, in het belang van ons allemaal.

SVN

Aansprakelijkheid en paraplu’s

Aandacht, aandacht : Voor wie vandaag de krant De Morgen leest, het is niet alleen een kwestie van te weinig personeel in het Forensisch Psychiatrisch Instituut, beste lezers en volgers.

Enkele maanden geleden, bracht ik in Dag Allemaal het beklijvende verhaal van Bart, broer van Caro.
We krijgen op dat artikel reacties van andere geïnterneerden. Ook die brieven worden enkele weken geleden gepubliceerd, zoals ze vandaag in De Morgen staan.

Zeer goed dat ook deze krant aandacht heeft voor deze kwetsbare mensen, zeer goed dat wanneer de plichten van een rechtsstaat – toegang tot gezondheidszorg en menswaardige opsluiting – in het gedrang komen, we daar publiek blijven informeren. Geïnterneerden hebben namelijk recht op de juiste behandeling.

Maar zo ik zeg, er is véél meer aan de hand en daarover helaas géén woord in De Morgen.
Zo was de blunder tav Bart zo groot, dat er meer dan terecht een rechtszaak werd aangespannen tegen het FPC.
Ik heb Bart gezien, het is gewoon afschuwelijk hoe een fysiek gezond lichaam van een jongeman voor het leven verminkt zal blijven door een té trage medische zorg, grove nalatigheid is hier zelfs mogelijk.

En daar zat ik dan in de rechtszaal, enkele maanden geleden. Ook de zus van Bart was er.
Het FPC had een horde aansprakelijkheidsadvocaten opgetrommeld.

Bart had al enkele weken hevige buikpijn maar zag enkel verpleging, geen dokter. Vèèl te laat werd er een dokter bijgeroepen, vèèl te laat kwamen de resultaten van zijn bloedtest binnen.

Hij werd in allerijl afgevoerd met de MUG en moest meteen geopereerd. Van keel tot ballen hebben ze alles moeten opensnijden, heel zijn romp was geïnfecteerd. Hij vocht voor zijn leven.

Daarbovenop werd hij telkens als hij buiten levensgevaar was meteen teruggebracht naar het Forensisch Psychiatrisch Instituut met de ambulance. Eén keer daar moest hij terug met ambulance naar ziekenhuis want FPC kon wonden niet verzorgen.
Zo reed hij verschillende keren over en weer. Degoutante onaanvaardbare Kafka, ook hier geen woord in De Morgen.

Tot vandaag, jawel, tot vandaag is er nog steeds GEEN duidelijkheid wie verantwoordelijk is. We laten privé-firma’s uitbaten, overheid is enkel aansprakelijk voor opsluiten geïnterneerden maar wie nu wat had moeten doen…Tja…

In de rechtbank ben ik zelfs echt woest geworden. Topadvocaten in maatpak van FPC kwamen er even suggereren dat het misschien de dokter was, of de verpleegster die op de vleugel van Bart werkt.

Noch de dokter noch de verpleging waren opgeroepen, ze werden beschuldigd in de zitting zonder hun fundamenteel recht op tegenspraak.

Dàt, jawel dàt en helaas geen letter hierover in De Morgen, verhaal staat helemaal in Dag Allemaal, dàt zou ons allemaal erge zorgen moeten baren.

Onze overheid is aan een spoedtempo bezig, ook daklozenopvang bvb, om de zorg te privatiseren. Met dat gevolg dat elke paraplu wordt getrokken bij een medisch falen waar geen enkele minister of hoofd van een centrum nog aansprakelijk kan worden gesteld.

Men zegge dit aub voort.
Bart verdient, geïnterneerd of niet, namelijk hierop een antwoord.

PS: Daar waar Dag Allemaal vaak sensatie wordt verweten, ik heb verhaal Bart gebracht zonder achternaam. Bart kan namelijk door zijn trieste toestand, de ene operatie na de andere, geen toestemming geven.

SVN

De jeugdrechter

OUCH.

Bedankt jeugdrechter Denoyelle.

Zelden zo ontroerd geweest bij een brief.
Een pleegmama stuurt een brief, niet integraal want moet zaken weglaten die tot de herkenbaarheid van kinderen kunnen leiden, maar alles wat hier staat, staat er wel:

“Dag Saskia,
Wist jij dat jeugdrechter Denoyelle is vertrokken in Antwerpen?
X (naam, hun pleegzoontje) heeft een persoonlijke brief gekregen en heeft die na school op de achterbank van de auto opengedaan en enkele keren hardop voorgelezen. Hij vindt het heel jammer dat deze jeugdrechter vertrekt maar hij is wel superfier op deze brief. Hij glundert. We hebben de brief meteen ingescand – bijlage – en zullen hem goed bewaren voor X later. Er staan zoveel woorden van hoop in dat we hem later nog eens willen geven.”

Bijlage, ook hier helaas niet alles wat details betreft, maar een zeer ontroerende mail, niet die gebruikelijke standaardbrieven ‘Geachte…’ en ‘Ik deel mee dat ik vertrek’. Zonder verdere uitleg. Of helemaal niets laten weten, helaas gebeurt dat maar al te vaak en dan moet een kind ineens op de zitting vernemen dat er een andere jeugdrechter is, nee, integendeel, er staat:

“Beste X (naam dus),

Het is met pijn in het hart dat ik voor minstens vier jaar afscheid neem van jou, ik kan het je niet persoonlijk komen vertellen en daarom stuur ik je dit briefje.

Ik kan geen jeugdrechter meer zijn omdat ik ben verkozen tot voorzitter van de Hoge Raad voor Justitie. Als je dat niet kent wat ik vermoed, zoek je dat maar even hier ….(en dan een link)
Zelfs al moet ik soms geen leuke beslissingen nemen, zelfs al zal het niet altijd bij jou zo zijn overgekomen, weet dat ik altijd erg bekommerd geweest ben om jou en nog steeds.
Ik geloof echt dat je veel in jouw mars hebt. Ik hoop dat je je talenten goed zal gebruiken. De toekomst zal niet altijd gemakkelijk zijn maar met ondersteuning kom je er wel.
Ik wens je echt het allerbeste en dat (en het is omdat dat geschreven is met het handschrift van de jeugdrechter dat ik een traan moest laten) je …..(en dan moet ik echt aanpassen want gaat specifiek over de problematiek) in orde komt en dat ooit je grote droom mag uitkomen.

Het allerbeste,
Jeugdrechter Denoyelle”

Wat een warmte, wat een betrokkenheid.
Helaas doen zeer weinig jeugdrechters dit nog. Helaas, helaas.

X is 10 jaar en staat al van geboorte onder de jeugdrechtbank.

En mochten jullie weten hoe hard zijn context is, gelukkig superfijne pleegouders, zouden jullie écht wel mee een potje huilen van ontroering.

Ik heb de pleegmama geantwoord. “Ja, ik wist dat, heb hem vorige week al een mail gestuurd met de woorden “Mag ik nu godverdomme roepen? De geplogenheden nopen mij u te feliciteren maar zie echt niet graag jeugdrechters van uw kaliber vertrekken”. Zijn antwoord hou ik privé 😉

Nogmaals een ongelooflijke dank je wel aan deze jeugdrechter, het lijken onnozele briefjes maar zoals X ook reageert, fier op de achterbank, het is van onschatbare waarde.

SVN