Wafels

Ze denkt dat ze 5 jaar was. 5 jaar.
Volgens de verslagen van jeugdzorg was ze 7 jaar.
Daarna heeft ze haar oma nooit meer gezien.
Ze heeft vage herinneringen.
De geur van wafels, sneeuw, een grote kerk in een klein dorp, …Deze oma heeft haar opgevoed de eerste jaren van haar leven. Met haar ouders ging het toen al niet zo goed. .

Vanaf de leeftijd van 7 jaar staat ze onder een beschermingsmaatregel. Genomen in Vlaanderen.
Protectie jeugdrechtbank. 7/7 in een instelling.
Haar familie spreekt enkel Duits en woont in het Duitstalig landgedeelte.
Dat was dus té ver en té moeilijk om georganiseerd te krijgen. Zo klinkt het als ik nu vraag hoe het komt dat nooit met de oma contact werd opgenomen.

Tegen dat de zorg toch zinnens was eens een bezoek te plannen werd ze geronseld door heerschappen die 8 jaar effectief kregen voor mensenhandel.
Ze was toen amper 14 jaar. Nét niet zelfs.
Ze werd door politie uit het milieu gehaald en drie jaar beveiligd.
In een Vlaamse gesloten instelling.
Weer kon bezoek aan de oma niet.
Té ver en té moeilijk om georganiseerd te krijgen. “Binnen blijven voor de veiligheid”.

Nu woont ze hier.
Dit weekend gingen we samen naar de oma.
Die maakte meteen pannenkoeken met ijs en chocoladesaus.
De geur die ze zo goed kon beschrijven.
Een thuis met een bakkersgeur.
Gezellig.
Eén brok liefde en emotie. Twee mensen die elkaar jaren hebben gemist.

Er kwam een fitte, vlotte tiener van de trap.
Hij groette vrolijk in het Duits.
“Wie ben je?”, vroeg ze.
“Ik ben (naam), 16 jaar en nog een broer van jouw mama. Ik ben dus jouw nonkel.”

Dat wist ze niet. Die info had nooit de jeugdrechtbank bereikt.

SVN

Nieuw

Daar is ze dan.
Dat nieuwe meisje.
Lief, zacht en meteen zo dankbaar.
En vol verbazing.
Na 7 jaar jeugdzorg in voorzieningen, waarvan een lange periode achter vier muren kan ze het amper geloven dat hier geen regels aan de muur hangen.

“Wij hebben hier geen regels”, zei ik.
“Wel normen en waarden en enkele afspraken”.

“Dus ik mag gewoon naar buiten?”
“Natuurlijk. Wel voor je veiligheid zeer regelmatig sms sturen en zeggen waar je bent”.
Een knuf.

Ne(s)t is een huis met tien kamers. Groot zijn die niet. We zijn een gewoon rijhuis. Geen villa.
“Amai, mijn kamer is groot en een grote kleerkast. Daar kunnen mijn kleren zeker allemaal in.”
Weer een spontane knuf.

Kleine dingen waardoor je weet dat onze “ja, mag komen” goed zit.

Welkom thuis, girl.
Zolang je dat nodig hebt om je eigen leven en toekomst te regisseren.

SVN

Kinderrechten?

Hoe zot moet het nog worden?

“Wij vinden fundamentele kinderrechten belangrijk. Geld aan wie het écht nodig heeft”, zo roepen ze vaak in het parlementair halfrond.

Ah ja?

Brian (schuilnaam) is nét 15 jaar geworden. Omwille van privacy gaan we niet in herkenbare details maar hij heeft al jaren en jaren geen contact meer met zijn moeder, gewoon geen enkel en buiten sporadisch zijn vader zien en een zusje in een pleeggezin heeft hij niemand. Niemand.
Zijn vader heeft een zware handicap. Die verblijft daardoor ergens waar Brian niet kan gedomicilieerd worden.
Bij zijn moeder kan ook niet want die is voor alle overheidsdiensten al jaren onvindbaar. Ambtswege uitgeschreven.
“Met de noorderzon vertrokken”, right in the face.

Omwille van zijn trauma’s verblijft Brian niet in een pleeggezin maar in een daarvoor gespecialiseerde voorziening.
Een beslissing genomen door de jeugdrechter.
Hij staat dus al jaren onder toezicht van een jeugdrechter én toch is hij geradieerd.
Jawel, een domicilie in deze voorziening kan niet. Hij staat dus op een geradieerde lijst.
Ik moest het woord opzoeken. In Van Dale staat een synoniem voor radieren, namelijk ‘uitgommen’.
Met kippenvel heb ik het woordenboek dichtgeslagen.
In de praktijk betekent dat : geen kindergeld, geen recht om een bankrekening te openen, geen aansluiting mutualiteit enz.

Bedankt aan zijn begeleiders en alle betrokkenen. Zij blijven zeker niet ongevoelig voor deze situatie.
Al een tijd proberen veel mensen een oplossing te vinden maar die zou er niet zijn. Ook al heeft de vader een ernstige handicap, emotioneel is hij belangrijk voor Brian. Je kan hem dus niet uit zijn ouderlijke macht zetten want dat zou weer een dramatische mokerslag zijn. En hem elders toewijzen, wat zijn betrokken jeugdrechter nochtans al bevolen heeft, werd afgewezen wegens domiciliefraude. Hij verblijft inderdaad in een voorziening, niet op dat adres. Het was een poging om Brian zijn rechten terug te geven.

Mag ik hier niet goed van zijn? En vragen om dit te delen. Zodat we ons bewust zijn van al die precaire kinderen in ons land.
Ik maak me namelijk nu al zorgen wanneer de bescherming van Brian zal wegvallen, één keer 18 jaar. Dan zal hij daar rechteloos en netwerkloos staan.

Slik hoor.

SVN

Doof

Beste zorgmaatschappij,

Waarom? Zeg mij waarom de slinger zo hard is doorgeslagen?
Kunnen we hier allemaal bij stilstaan?

Het was de jaren tachtig. Ik woonde toen in een jeugdinstelling. Onze leefgroep was zeer divers. Jongen uit Irak zonder papieren, Brusselse ket met Marokkaanse roots, meisjes van jeugdrechtbanken van Turnhout tot Mechelen, laagbegaafd, gewoon begaafd, alle mogelijke richtingen onderwijs…kortom : de wereld zat binnen. In onze thuis. Kleinschalig was het ook.
We woonden er met 21.
Je kwam er omdat je in nood was. Omdat je thuis niet meer mocht zijn wegens ‘te gevaarlijk’.

Rond de eeuwwisseling werd deze vroegere thuis veel groter. De zorg had het licht gezien. Samenwerking, fusie met een andere instelling, nog wat koepels en namen. Opvoeders werden afdelingshoofden en directie van dit of dat.
Mastodonten van huizen werden het.
Instellingen kenden plots 184 jongeren.

En nu zijn we 2019. Experten bedenken kleinschalige settings. We keren terug naar die zorg die bestond in de jaren ’80. Met een grotere kennis. Het klopt dat er nu veel meer kennis zit in de zorg. Experten. Daar waar ik in de jaren ’80 glazenwassers als opvoeders had, jawel, ik ben opgegroeid tussen een bende fijne passionele weirdo’s met de meest uiteenlopende diploma’s, heb je nu een zorgondersteuner, ergotherapeute, psychologen, pedagogen….professionele leefgroepen dus.

Gisteren kreeg VZW Ne(s)t een spoedtelefoon van de sociale dienst jeugdrechtbank. Een consulent. En daarna de jeugdrechter zelf.

Een 14-jarig meisje zat bij de politie. Ze kon nergens heen. U leest goed : nergens. Nergens.
Geen enkele plaats in 1 van die mastodonten van voorzieningen met nochtans tonnen professionele krachten.
Omdat ze doof is en slachtoffer.
Jawel. Heel simpel. Daar zijn geen moeilijke professionele begrippen voor nodig.
In de units voor kinderen met een gehoorstoornis is haar andere ‘problematiek’ te specifiek en kunnen ze daar niet helpen. In de beveiligende opvang lukt het dan weer niet omdat ze met gebarentaal communiceert.

I kid you not.
I kid you not.

Door de beslissing van de jeugdrechter aan ons toe te wijzen – ik zei JA want anders werd het overnachten in de politiecel : over mijn lijk – zijn we nu haar leefomgeving.
U leest goed : leefomgeving.
In een leefomgeving heb je recht op 37 uur tolk gebarentaal per jaar. Echt. Echt. Echt. Slechts 37 uur omdat we het vakje ‘leefomgeving’ zijn. Per jaar. (!!!).

Om te huilen.
Waarom? Waarom is de slinger zo hard doorgeslagen?
En vallen steeds meer kinderen buiten het systeem.

Voor wie graag volgt : het meisje heeft een rustige eerste nacht gehad. Het lukt met de computer te communiceren. We schrijven ….

SVN

Die koffie in de ochtend…

“Ga je nu nog jouw kamer kuisen, meisje?”
Ik geef een knuf en een kus.
Het is 10 voor 6. Kriekende ochtend. 
“Ja, ga dat nu nog doen, mama”.
Ze staat aan de kast met kuisproducten. Ik zet koffie.

10 maanden is ze hier in Ne(s)t. 10 maanden. Ze was nét 18 jaar. Nét. En zat tot dan 3 jaar en 3 maanden achter slot.
Zowat alles is geprobeerd in die gespecialiseerde units. Zelfs in de kinderpsychiatrie.
Maar ze kan niet slapen. Gewoon niet.
Zowat alle medicatie en therapie heeft ze achter de rug.
“Als ik slaap zie ik alles terug”.
“Dat weten we meisje, dat weten we. Hier ben je veilig”, is dan wat ik steeds herhaal.

Ze slaapt nu sinds enkele maanden wél. Maar van 8 uur ’s morgens tot +/- 17 uur. Als ze weet dat er mensen zijn. Een vrijwilliger hier is en ik wakker ben en in de buurt. En dan ligt ze in de zetel. Niet alleen boven want ook dat lukt niet.
Chronische angsten.

In het begin was ik hysterisch. Ik belde zowat het ganse hulpverleningslandschap: “Kan die niet naar een slaapkliniek?”
“Er moet toch iets zijn dat haar kan helpen?”. Gewoon er zijn en nabij zijn, kreeg ik dan te horen.

In de week hoorde ik van één van de units waar ze ook zat als kind dat het al heel wat is dat ze nu doorslaapt, ook al is het in de dag.
En dat doet ze inderdaad.
Ik ga regelmatig kijken. Bijvoorbeeld na de lunch en dan ligt ze op de rug met twee armen naast haar hoofd. Elllebogen ter hoogte van het schouderblad. Handpalmen naar boven. Zoals een baby in de wieg.
En is de ademhaling rustig.

Ze is één van die meisjes die mama zegt. Eén van die meisjes die op onverwachte momenten berichtjes stuurt “Dank je mama, voor alles, zonder jou was ik op straat.” Met rijtjes icoontjes, hartjes.

Nog geen rotte bal hebben haar daders betaald. Ze kregen 8 jaar effectief in 2015 voor geweld, seksuele uitbuiting, mensenhandel met bezwarend element “kind onder de 16 jaar”. Ze lopen al allemaal vrij rond.

Het zijn van die impressiemomenten in dit huis waarbij ik weet “VZW Ne(s)t heeft bestaansrecht. De methodiek is louter een veilige thuis geven aan meisjes die in hun groei-jaren de ergste gruwel hebben meegemaakt en die slechts met Klein Duimpje-stapjes zullen herstellen. Al duurt het jaren. Die tijd is het minst wat we als maatschappij kunnen bieden.”

Vooral als ik ze dan hoor zingen wanneer ik koffie drink.
Mijn hysterie van maanden geleden “dat kan toch niet” heeft zich verplaatst naar “Ons ochtendengeltje dat pas slaapt als de wereld wakker wordt. Voor haar een te grote boze wereld.”

Bij het horen zingen heb ik nu steeds een glimlach. “Dat ze haar dag- en nachtritme mag kiezen, verdomme”.

SVN

“Hoe moet je wandelen in ’t Zwin, Sas?”

9 maanden. 9 maanden. Huilbuien waren mijn deel. Angst ook.
Roepend tegen mij : “Gij zijt erger dan Beernem, gij. Trut”.

Slachtoffer van radicale Kalifaat-zotten – hebben haar gepoogd te ronselen met brainwashgeraaskal – en vaak bij weglopen gespot bij een pak mannen die gekend zijn als pooier voor justitie.
Tussen 13 en 16 jaar.
Niets of niemand meer hebben. En vanaf tien jaar tussen de dealers en de wapenhandelaars. In de sociale blokken. Veel te laat opgemerkt door jeugdzorg.
Nochtans eerder een pak gruwelijk geweld in de kindertijd.
Een bottin op het hoofd, stampend, 6 jaar.
Verplicht tabak eten. Als straf. Nog geen 11 jaar.

De jeugdrechter heb ik vaak vervloekt. “Man, man, man, dit kan ik niet particulier hoor. Dat is hier dagelijks geroep en getier. Geen grip op”.
Maar even vaak, met de hulp van vrienden en vrijwilligers, én steeds opnieuw ben ik opgestaan “We beginnen terug van nul en gaan ervoor. Hop, nabij en onvoorwaardelijk. Wat zijn normen en waarden? Wat is bezorgdheid?”

Er blijven staan. Wetend dat weer een scheldtirade zou volgen.
“Gij zijt mijn moeder niet, trut. Hou u bakkes”.
Kalm reageren “Dat klopt, maar je woont hier wel. En wapens en drugs en blingblingauto’s zijn niet wat het leven te bieden heeft. Je gaat dus niet buiten na middernacht.”

Slaande deur.
….

En dan beetje bij beetje. Die lach. Die vragen. Mee aan tafel. Beetje bij beetje. Want té gezellig werd ze ongemakkelijk van. Conflict is alles wat ze kent. Dwangmatig uitlokken van conflict.
En dan beetje bij beetje “Hoe moet ik mijn tijd dan wel invullen? Want als ik met die bende straatjochies stop heb ik niemand?”

En dan die verbaasde blik. Bij voorstellen wat we allemaal kunnen doen.”Wat is dat jomme, wandelen in ’t Zwin? Hoe saai is dat…”

Na enkele dagen. “Hoe moet je wandelen in ’t Zwin, Sas?”

Gisteren was er evaluatie van haar gezaghebbende voorziening.
(Alle meisjes hebben een gezaghebbende voorziening boven hen die één keer per week langskomen).
Ik was afwezig. Topbegeleiding.
Kreeg daarna verslag.
“Hier ben ik graag”, heeft ze gezegd. “Hier wordt niet gedreigd je buiten te zetten. Mijn hoofd is al veel rustiger. We gaan bijvoorbeeld wandelen in ’t Zwin”.

Ik moest er deze ochtend met een gelukzalig gevoel van huilen.
9 maanden. 9 maanden. Met veel vallen en moeilijk opstaan.
Hechtingsproblemen, agressie en chronisch wantrouwen.
Jaren opgesloten wegens “onhandelbaar en slachtoffer van rotzakken”.
Nu wandelend, ook in ’t Zwin.
Crème van een meisje geworden. Een aanwinst in huis.

En dikke merci aan de begeleiding en helpende handen in Ne(s)t.
Ook bedankt aan de jeugdrechter. “Het zal bikkelhard zijn, Sas. Het zal moeilijk zijn maar je bent nog de enige hoop om ze op de rails te krijgen”.

We did it.

Love this girl!

SVN

Julie en Geens

Januari 2017.

Ik zit op de kantoren van minister Geens. Een veroordeelde zedendelinquent had opnieuw slachtoffers gemaakt. Hij stond opnieuw met een openstaande 5 jaar effectief op zijn strafbladteller. Hij werd zogenaamd gezocht maar bleek al maanden te werken mét kinderen, ergens in Vlaanderen.
Niemand wist daar dat hij gezocht werd en verschillende zedenveroordelingen had opgelopen.
Ik zat op de kantoren van de minister met verschillende minderjarigen en de minister excuseerde zich. Nam de tijd en beloofde verbetering in de opvolging én uitvoering van de straffen van zedendelictplegers.

Ik was er als vertrouwenspersoon van één van de minderjarigen.

In mijn huis zaten toen nog geen meisjes, minderjarig en slachtoffer van mensenhandel.
Ondertussen ken ik een tienvoud aan meisjes en leven er een tiental onder mijn dak.
Ook daar draaien onderzoeken naar daders van de grootste gruwel, sommigen werden eerder veroordeeld (!!), soms zelfs voor verkrachting en/of mensenhandel.
Sommigen doen gewoon verder vanuit de gevangenis. Gesmokkelde telefoon. Weet je wel. Of onder elektronisch toezicht.

Deze meisjes krijgen geen gezicht. Omdat ze terecht dienen afgeschermd te worden.
Maar er schort wel heel wat met de opvolging, gerechtigheid, uitbetaling schadevergoeding en ondersteuning van deze slachtoffers. En dat kan ik in naam van deze slachtoffers zeggen.

Het is iets te gemakkelijk om enkel op minister Geens te schieten.
Justitie was al een beerput bij de start van zijn mandaat. Ondraaglijke walmen. Onbetaalde facturen. Chronische overbevolking. Geïnterneerden zonder behandeling. Té weinig rechters. Onderzoeksrechters die verzuipen in het werk en een stiefmoederlijke opvolging van mensen vrij onder voorwaarden.

Potsierlijk is het dat we steeds diezelfde beloftes horen wanneer het ondraaglijke leed van onbekenden Vlaamse huiskamers binnendringt. We voelen allemaal mee én terecht met de vriend, familie en vrienden van Julie.
Er zijn geen woorden voor.

Ik kan alleen maar hopen dat alle politieke partijen nu eindelijk de koe bij de horens vatten. Geen potje en rondje gebekvecht maar een degelijk regeerakkoord maken op Vlaams én federaal niveau waar meerderheid en oppositie unaniem pleiten voor meer geld naar justitie, een absolute betere omkadering, begeleiding én ondersteuning van slachtoffers én nabestaanden. Een onmiddellijk voorschot op een latere definitieve schadevergoeding en gratis psychologische bijstand, bvb.

Dat zal een hap uit de begrotingstaart vragen maar het is van moeten. Dat zijn we Julie en alle andere slachtoffers verschuldigd.

SVN